Velkommen til min hjemmeside. Mange af værkerne er udført ved brug af få forskellige materialer, hvoraf et af dem ofte er mere fremtrædende. Derfor opdelingen i kategorier. Med de nyere værker har dette ændret sig. Ofte er der her brugt flere forskellige materialer, som er anvendt mere jævnbyrdigt. Derfor er kategorien Mixed Media kommet til. Her finder man billeder af de mest aktuelle værker, og jeg vil anbefale at besøget startes her. God fornøjelse.

Peter Bjørn Olsen