CV

Født 1951 på Stevns

1987-91, Master of Fine Arts in Mixed Media, J.F.Kennedy University, Orinda Californien.

1980-84, uddannet på Skolen for Brugskunst (Danmarks Designskole), København, Linjen for tekstilformgivning.

Medlem af Dansk Billedhuggersamfund, www.skulptur.dk

DIALOGEN MED MATERIALERNE

Ofte tage jeg udgangspunkt i selve materialernes egenskaber, og er optaget af at undersøge deres muligheder og begrænsninger.

Jeg tilstræber at holde det formmæssige udtryk abstrakt. Selv om der i arbejderne er referencer til hvad der måtte have inspireret mig, lægger jeg vægt på, at det ikke bliver for konkret. Jeg ønsker herved at give hver enkelt mulighed for egne tolkninger.

Trods forarbejde og planlægning viser udførelsen af et arbejde sig gang på gang, at være en uforudsigelig proces. Arbejdets identitet og særegne udtryk opstår ud fra en lang række tanker, vurderinger, beslutninger og handlinger. En vedvarende dialog mellem materialerne og mig, frem til det punkt hvor vi bliver enige.

Peter Bjørn Olsen

CONVERSATION WITH THE MATERIALS

I frequently begin a work in the characteristics of the materials themselves, exploring their possibilities and limitations.

I strive to keep the expression of the form abstract. Even though there may be references in the works to my sources of inspiration, it is important that they not become too specific. In this manner, I hope to allow for each viewer to have his or her own interpretation.

Despite preparation and planning, I experience repeatedly that the actual process of creating a work is an unpredictable process. The character of a piece, and its unique expression, arise out of a long series of thoughts, evaluations, decisions and processes – an ongoing dialogue between the materials and me, continuing to the place where we find agreement with each other.  

Peter Bjørn Olsen